De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que está facilitando os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: COLECTIVO EGERIA (en adelante A ENTIDADE), con enderezo en Rúa Río Navia, 45 - 1º - 27004 - LUGO e correo electrónico correo@colectivoegeria.org.

1. FINALIDADE DO TRATAMIENTO

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado “Comentarios”. A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao Usuario, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que A ENTIDADE manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode comportar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao facer clic no botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.

3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceiros.

4. DEREITOS

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos.

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

A ENTIDADE dispón de formularios axeitados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en correo@colectivoegeria.org.

5. MEDIDAS DE SEGURIDADE

A ENTIDADE ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.